• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

Pretendents būvprakses sertifikāta saņemšanai, sertifikāta pagarināšanai, darbības sfēras papildināšanai vai, lai atkārtoti pretendētu uz sertifikāta saņemšanu (pēc anulēšanas) reglamentētajā sfērā iesniedz:


1. Iesniegumu par sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēras papildināšanu šeit
2. Izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;
3. Apliecinātu darbu sarakstu veidlapa sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, paraugs un  aktualizēt  Būvniecības Informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv) informāciju par profesionālo pieredzi un profesionālo pilnveidi;
4. Pretendējot uz Elektroietaišu projektēšanas sertifikātu ir jāiesniedz vismaz 2 būvprojekti izvēlētajā spriegumā, kas ietver vēlamos virzienus.
5. Profesionālās pilnveides apliecinoši dokumenti  (apliecības, sertifikāti u.c.);
6. Elektrodrošības apliecības kopiju (ja to prasa izvēlētā sertifikācijas sfēra);
7. Esošā sertifikāta kopiju, pie darbības sfēras paplašināšanas.

Personai, kura vēlas pirmreizēji pretendēt uz sertifikāta saņemšanu reglementētajā sfērā, nepieciešams reģistrēties Būvniecības Informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv), ievadot informāciju par izglītību un profesionālo pieredzi.

Datu ievades instrukcija BIS ir aplūkojama šeit

Sertificētā persona, kura vēlas pagarināt savu būvspeciālista sertifikātu vai veikt darbības sfēru papildināšanu, aktualizē un papildina BIS sistēmā savus personas datus – telefona nr., e-pasta adresi, izglītību, profesionālās pilnveides datus, darbu sarakstu.

Pretendents Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt:

 • Nosūtot pa pastu vai ierodoties personīgi LEEA SpecSC, Šmerļa ielā 1, Rīgā.
 • Nosûtit uz e-pastu parakstitus ar drosu elektronisko parakstu.

Notikumu kalendārs

Sertifikāts

reglamentētā sfērā

nereglamentētā sfērā

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)