• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

Par kompetences novērtēšanu un sertifikāta piešķiršanu / pagarināšanu reglamentētajā sfērā LEEA SpecSC piemēro:

20.03.2018. noteikumos Nr.169 ”Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un 05.03.2019. noteikumos Nr.100 “Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis”, pielikuma 2. punktu.

Sertifikācijas darbības sfēra

Sertifikācijas darbības sfēras sprieguma pakāpe

Sertifikāta darbības termiņš(*)

Maksa par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai

(ar PVN neapliekams)

Maksa par kompetences novērtēšanu vienai darbības sfērai

(ar PVN neapliekams)

Ikgadējā uzraudzības gada maksa par vienu darbības sfēru

(ar PVN neapliekams)

Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana

līdz 1 kV

beztermiņa

150,- EUR

240,- EUR

180,- EUR

no 1 kV līdz 35kV

no 110 kV līdz 400 kV

Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība

līdz 1 kV

beztermiņa

150,- EUR

240,- EUR

180,- EUR

no 1 kV līdz 35kV

no 110 kV līdz 400 kV

Elektroietaišu projektēšana

līdz 1 kV

beztermiņa

150,- EUR

240,- EUR

180,- EUR

no 1 kV līdz 35kV

no 110 kV līdz 400 kV

(*) attiecas uz personām, kuras ir ieguvušas “Būvniecības likumā” noteikto pirmā vai otrā līmeņa augstāko izglītību.

 • Veicot sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu ir jāveic tikai tekošā gada Uzraudzības maksas samaksa.
 • Veicot atkārtotu kvalifikācijas pārbaudi (eksāmenu) 1 mēneša laikā, papildus samaksa netiek piemērota.
 • Kvalifikācijas pārbaudes nenokārtošanas gadījumā netiek atmaksāta iemaksātā summa par kompetences pārbaudi.

Notikumu kalendārs

Sertifikāts

reglamentētā sfērā

nereglamentētā sfērā

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)