• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA) ir nozares uzņēmumu asociācija, kas apvieno juridiskas un fiziskas personas, kuras nodarbojas ar:


• enorgosistēmas apgādes drošuma un stabilitātes problēmām;
• energosistēmas perspektīvas attīstības problēmām;
• profesionālās izglītības problēmām, sagatavojot energosistēmas bakalaurus, inženierus un maģistrus projektēšanai, vadībai, būvuzraudzībai un ekspluatācijai;
• dažādu elektroiekārtu un aparatūras ražošanu;
• elektromontāžas, rekonstrukcijas un remonta darbiem,
• projektēšanu (elektrības ražošanā, pārvaldē, sadalē, elektroapgādē, automātikā u.c.);
• konsultāciju un citu pakalpojumu sniegšanu.

LEEA savu darbību uzsāka kā reģistrēta biedrība 2007. gada 22. jūnijā, saplūstot Latvijas Elektroenerģētiķu biedrībai (LEB) un Latvijas Energobūvniecības asociācijai (LEBA). LEEA šobrīd ietilpst 55 juridiskas firmas un 200 fiziskās personas, kuru kopējais bruto apgrozījums pārsniedz 1.28 miljardus eiro gadā.

Notikumu kalendārs

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)