LEEA Specializētais sertifikācijas centrs, veicot personāla sertifikāciju, savā darbībā ievēro neietekmējamību, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbības objektivitāti. Energobūvnieku sertificēšana ir uzsākta 1997. gadā, taču Specializētais sertifikācijas centrs (SpecSC) kā nevalstiska organizācija darbojas kopš 2009. gada, apvienojoties “Latvijas Elektroenerģētiķu biedrības un Latvijas Energobūvnieku asociācijas” (LEEA) sertificēšanas institūcijām.

Saskaņā ar 2015. gada 14.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.182 "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu biedrībai "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija” un Ekonomikas ministrijas un LEEA 2019. gada 22.janvārī parakstīto Deleģēšanas līgumu tika uzsākta būvspeciālistu sertificēšana reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, elektrobūvniecības nozarē. 

Specializētais sertifikācijas centrs (SpecSC) ir LEEA atsevišķa un neatkarīga struktūrvienība, ko Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) ir akreditējis kā personāla sertifikācijas institūciju, kam ir piešķirtas tiesības veikt energobūvnieku sertificēšanu noteiktās elektroenerģētikas jomas reglamentētajās un nereglamentētajās sfērās. LEEA SpecSC izsniegtais sertifikāts apliecina, ka sertificētās personas kompetence atbilst attiecīgā standarta vai normatīvā akta prasībām.

LEEA SpecSC darbība ir balstīta uz neatkarīgu ekspertu vērtējumu un energobūvnieku sertificēšana tiek veikta saskaņā ar Būvniecības likuma, Latvijas standartu LVS EN ISO/IEC 17024 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" un LR MK 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" un izstrādāto iekšējo normatīvo aktu prasībām. 

LEEA SpecSC pakalpojumi būvspeciālistu sertificēšanas jomā ir pieejami visiem pretendentiem, kuri vēlas saņemt kompetentu un objektīvu sertificēšanas institūcijas apliecinājumu par būvspeciālistu sertifikācijas atbilstību prasībām.

LEEA SpecSC darbība ir orientēta uz objektīvu un neatkarīgu novērtējumu veikšanu, darbu izpildē neietekmējoties no komerciāliem, finansiāliem, politiskiem vai cita veida faktoriem, kas varētu kompromitēt tās neietekmējamību.

LEEA SpecSC nepieļauj nekādu sertifikācijas ierobežošanu, kas varētu būt saistīta ar piederību citai asociācijai, konkurējošām darba vietām u.c., tā nepieļauj nekādu darbību, kas traucētu vai kavētu pretendentu piekļuvi sertifikācijai.

LEEA SpecSC nodrošina sertifikācijas procesā iegūtās informācijas uzturēšanu konfidenciālā likumīgi izpildāmā kārtībā un sertifikācijas procesam ir garantēta drošība.

LEEA SpecSC darbību izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktus un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti.

 

Notikumu kalendārs

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
27
28
29

Būvspeciālistu ētikas kodekss

Sertificēto būvspeciālistu ētikas kodekss nosaka Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA) Specializētā sertifikācijas centra (SpecSC) sertifikācijas pretendentu un sertificēto būvspeciālistu profesionālās darbības ētiskos principus.

Lasīt tālāk ...

Sertifikāts

reglamentētā sfērā

nereglamentētā sfērā

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)