• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

Par LEEA biedriem var kļūt gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Par juridiskiem biedriem var būt uzņēmumi un organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar elektroenerģētikas un energobūvniecības nozari.

Par fiziskajiem biedriem var būt:

 • elektroenerģētisko un energobūvniecības specialitāšu bakalauri, maģistri, inženieri un zinātnieki (doktori, profesori u.c.);
 • elektroenerģētikas un energobūvniecības jomā ilgstoši (vairāk kā 5 gadi) strādājoši speciālisti, kam nav augstākās izglītības vai kas augstskolu beiguši ar elektroenerģētiku un energobūvniecību tieši nesaistītās specialitātēs.
 • nozares studenti sākot ar 2.mācību gadu.

Lēmumu par juridisko biedru uzņemšanu vai izslēgšanu pieņem LEEA valde. Par fizisko personu biedru uzņemšanu un izslēgšanas lēmumu pieņem LEEA biedru kopas pilnsapulcē un par to paziņo LEEA izpilddirekcijai.
Ar detalizētu informāciju par Biedru organizāciju varat iepazīties Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas STATŪTOS (links uz statūtiem).
Par LEEA biedriem var kļūt, aizpildot pieteikumu (links uz pieteikuma veidlapu)
Biedru naudas aprēķina tabula

Notikumu kalendārs

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)