• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

LEEA SpecSC veic būvspeciālistu sertifikāciju personām, kas atbilst Būvniecības likuma un MK noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumi“ minētajām prasībām, šādās reglamentētajās darbības sfērās:

 • Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV vadīšana un būvuzraudzība

 • Elektroietaišu izbūves darbu no 1 kV līdz 35 vadīšana un būvuzraudzība

 • Elektroietaišu izbūves darbu no 110 kV līdz 400 kV vadīšana un būvuzraudzība

 • Elektroietaišu līdz 1 kV projektēšana

 • Elektroietaišu no 1 kV līdz 35 kV projektēšana

 • Elektroietaišu no 110 kV līdz 400 kV projektēšana

Akreditēto sertifikācijas jomu un virzienu klasifikators reglamentētā sfērā.

Notikumu kalendārs

Sertifikāts

reglamentētā sfērā

nereglamentētā sfērā

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)