• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

LEEA SpecSC veic elektroenerģētikas jomas speciālistu sertifikāciju nereglamentētajā sfērā šādās darbības jomās:

 • Elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšana un uzraudzība
 • Elektroietaišu inženierkonsultants
 • Elektroietaišu montāžā
 • Elektroietaišu ekspluatācija
 • Elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšana un uzraudzība
 • Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude
 • Elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšana un uzraudzība
 • Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darbu vadīšana un uzraudzība

Nereglamentētajā sfērā katrai jomai tiek piemēroti noteikti sertifikācijas virzieni (skat. akreditēto sertifikācijas virzienu un jomu tabulu).

Sertifikātā nereglamentētajā sfērā norāda attiecīgo virzienu, kurā sertifikācijas pretendents ir apliecinājis savu kompetenci. 

Sertifikātu nereglamentētajā sfērā izsniedz uz 5 gadiem un maksu par sertifikācijas pakalpojumiem nosaka LEEA SpecSC atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Notikumu kalendārs

Sertifikāts

reglamentētā sfērā

nereglamentētā sfērā

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)