• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

Sūdzības un apelācijas par sertifikācijas procesa norisi var iesniegt visas ar sertifikācijas procesu saistītās personas, iesniedzot tās rakstiski vai mutiski.
Visas sūdzības un apelācijas tiek izskatītas savlaicīgi konstruktīvā un neietekmējamā veidā.
Eksaminācijas komisijas lēmumu vai pretenzijas par eksāmena norisi sertifikācijas pretendents var iesniegt sūdzību LEEA SpecSC vadītājai 10 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas.  Atbildi uz iesniegto sūdzību LEEA SpecSC vadītāja sniedz 10 dienu laikā.
Sūdzību un apelāciju izskatīšanas process šeit.

Notikumu kalendārs

Sertifikāts

reglamentētā sfērā

nereglamentētā sfērā

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)