• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

Sertifikāta saņemšanai, sertifikāta pagarināšanai, darbības sfēras papildināšanai  nereglamentētajā sfērā pretendents iesniedz:

1. Iesniegumu par sertifikāta piešķiršanai vai pagarināšanai šeit;
2. Izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;
3. Apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā - veidlapa un paraugs;
4. Pretendējot uz sertifikātu Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude ir jāiesniedz divi apliecināti elektroietaišu tehnisko parametru mērījumu protokoli, kas noformēti atbilstoši MK noteikumiem Nr.238.
5. Pretendējot uz sertifikātu Elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšana un uzraudzība ir jāiesniedz vismaz 2 būvprojekti izvēlētajā spriegumā.
6. Elektrodrošības apliecības kopiju (ja to prasa izvēlētā sertifikācijas sfēra);
7. Profesionālās pilnveides apliecinoši dokumenti (apliecības, sertifikāti u.c.);
8. Esošā sertifikāta kopija.

Pretendents Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt:

 • Nosūtot pa pastu vai ierodoties personīgi LEEA SpecSC birojā, Šmerļa ielā 1, Rīgā.
 • Nosûtit uz e-pastu parakstitus ar drosu elektronisko parakstu.

Notikumu kalendārs

Sertifikāts

reglamentētā sfērā

nereglamentētā sfērā

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)