• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

Sertifikāta saņemšanai, sertifikāta pagarināšanai, darbības sfēras papildināšanai  nereglamentētajā sfērā pretendents iesniedz:

1. Iesniegumu par sertifikāta piešķiršanai vai pagarināšanai šeit;
2. Izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;
3. Apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā - veidlapa un paraugs;
4. Pretendējot uz elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi, jāiesniedz divi apliecināti elektroietaišu tehnisko parametru mērījumu protokoli.
5. Elektrodrošības apliecības kopiju (ja to prasa izvēlētā sertifikācijas sfēra);
6. Profesionālās pilnveides apliecinoši dokumenti (apliecības, sertifikāti u.c.);

Pretendents Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt:

 • Nosūtot pa pastu vai ierodoties personīgi LEEA SpecSC birojā, Šmerļa ielā 1, Rīgā.
 • Nosûtit uz e-pastu parakstitus ar drosu elektronisko parakstu.

Notikumu kalendārs

Sertifikāts

reglamentētā sfērā

nereglamentētā sfērā

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)