• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

Sūdzību var iesniegt sertifikāta pretendents, ja nav apmierināts ar ekspertu darbību, ir iebildumi pret viņa iesniegto dokumentu izskatīšanas rezultātiem, ir pretenzijas par eksaminācijas norisi. Sūdzība jāiesniedz SpecSC vadītājam 7 dienu laikā pēc kompetences pārbaudes.
Pretenziju un sūdzību var iesniegt arī darba devējs, kā arī darba pasūtītājs vai citas ieinteresētās personas, ja ir neapmierinātas ar pretendenta darba rezultātiem un tie neatbilst sertifikācijas noteiktām prasībām. SpecSC vadītājam jāsniedz atbilde 30 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Ja objektīvu iemeslu dēļ 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to tiek paziņots sūdzības vai apelācijas iesniedzējam.
Visas sūdzības un apelācijas tiek izskatītas savlaicīgi, konstruktīvā un neietekmējamā veidā.
Sūdzību un apelāciju izskatīšanas process šeit.

Notikumu kalendārs

Sertifikāts

reglamentētā sfērā

nereglamentētā sfērā

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)