• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

Ir notikusi pirmā “apaļā gala” diskusija – jauns LEEA izveidots tikšanās formāts, kas dod iespēju apspriest aktuālus jautājumus un praktiskās darbības aspektus, kuros LEEA biedriem ir atšķirīgas intereses, lai tā rezultātā varētu atrast labāko kopsaucēju iespējamajiem risinājumiem.

Pirmā “apaļā galda” diskusija tika organizēta, lai apzinātu un apspriestu ar “Sadales tīkli” (ST)  LEEA biedru aktuālos jautājumus.

Pirmajai diskusijai netika uzlikti nekādi ierobežojumi – jebkurš LEEA biedrs varēja uzdot jebkādu jautājumu ST. Tas deva iespēju iezīmēt iespējamo tvērumu turpmākajām “apaļā galda” diskusijām ar ST, kā arī saņemt sākotnējās ST atbildes uz šiem jautājumiem, lai varētu tālāk par to diskutēt un rast risinājumus. Skat. šeit.

“Apaļā galda” diskusijā tika panākta vienošanās, ka turpmāk visos līgumos ST līgumizpildes nodrošinājumam piemēros 10% likmi atliktajam maksājumam no rēķiniem par būvdarbu izpildi (iepriekšējās 15% likmes vietā).

Diskusijas dalībnieki pauda savas bažas arī par to, cik ilgtspējīga vide izveidosies būvniecības nozarē pie esošajām iepirkumu procedūrām, kur vērtēta tiek tikai zemākā cena, kā arī par vietām neskaidro un pārmērīgi birokratizēto Eiropas Fondu finansēto iepirkumu un līgumizpildes procedūru.

Tādejādi “apaļā galda” diskusijas laikā tika iezīmētas jau konkrētas tēmas nākošajām “apaļā galda” diskusijām ar ST – tās būs par veicamajiem uzlabojumiem Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), par nepieciešamajām iepirkuma un līguma izpildes nosacījumu izmaiņām, lai veicinātu godīgu konkurenci, raitāku un kvalitatīvāku līgumu izpildes gaitu, un nodrošinātu ilgtspējīgas attīstības iespējas nozarei. Šajā kontekstā svarīgi ir arī viest lielāku skaidrību par sagaidāmajiem ST pasūtījumiem izmantojot ES finansējumu – lai būtu iespējams to savlaicīgi un veiksmīgi apgūt, kas ir vēl viens no izaicinājumiem, kur, iespējams, būs nepieciešama LEEA turpmāka iesaistīšanās.

Aicinām LEEA biedrus sekot līdzi un iesaistīties šajās diskusijās ar saviem priekšlikumiem.

Notikumu kalendārs

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)