• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

Šodien LEEA organizētā sapulcē Ekonomikas ministrija un Sadales tīkls(ST) apspriedīs iespējamos risinājumus un tiem nepieciešams grozījumus normatīvajos aktos, kas veicinātu efektīvāku sadales tīkla izmantošanu, un tādejādi dotu iespēju samazināt sadales tīkla tarifu.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas ir jārisina ST, lai nodrošinātu Latvijas patērētājiem elektroenerģijas piegādes visā Latvijas teritorijā  – ir zemais patēriņš pret lielo tīkla infrastruktūru, kura ir jāuztur. Latvijas patēriņš uz vienu ST klientu ir gandrīz divas reizes zemāks nekā Igaunijā, savukārt tīklu garums Latvijā uz vienu klientu ir gandrīz divreiz lielāks nekā Lietuvā. 

Veicinot elektroenerģijas patēriņu samazinātos tīkla izmaksas uz vienu patērēto enerģijas vienību. Viena no iespējām, kā veicināt patēriņu, ir piesaistīt jaunus elektroenerģijas patērētājus, padarot tiem pieejamāku iespēju pieslēgties ST infrastruktūrai.

Jo īpaši nozīmīgi tas būtu uzņēmumiem, kuri vēlētos Latvijā attīstīt ražošanu. Padarot tiem pieejamākas pieslēguma iespējas, tas veicinātu ne tikai efektīvāku sadales tīkla izmantošanu, bet arī sekmīgāku investoru piesaisti Latvijai, tautsaimniecības attīstību un nodarbinātību.

“Problēmas var risināt cīnoties ar to radītajām sekām, kā to parasti līdz šim ne visai sekmīgi ir centusies darīt Latvijas valdība, bet var tās uzlūkot plašāk un censties novērst cēloņus, kas rada šīs problēmas. Šādi risinājumi ir izmaksu efektīvāki un ilgtspējīgāki, un mūsu mērķis ir panākt šādu risinājumu sekmīgu  īstenošanu” – tā Ivars Zariņš, LEEA izpilddirektors. 

Šo un citus priekšlikumus paredzēts apspriest šodienas sanāksmē ar ekonomikas ministru.

LEEA – Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija, apvieno vairāk kā 50 biedru, kas saistīti ar enerģētikas nozari,  asociācijas biedru kopējais apgrozījums sastāda vairāk kā 2,7 miljardus eiro. 

Notikumu kalendārs

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)