• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

APMĀCĪBAS NOTIKS KLĀTIENĒ LEEA SPEC SC MĀCĪBU KLASĒ

Apmācību laikā tiek apskatīts vienas būvniecības lietas dzīves cikls no tās uzsākšanas līdz pn izpildes iesnieguma akceptam būvvaldē.

Apmācību laikā tiek apskatīti arī jaunākie uzlabojumi BIS funkcionalitātē.

PIETEIKTIES APMĀCĪBĀM

Apmācību laikā tiks apskatīti sekojoši jautājumi:

 • Kompetents / nekompetents ierosinātājs – pilnvarojumi, deleģējumi , pārpilnvarojumi
 • Būvniecības lietas izveide
 • Projektētāju komandas izveide
 • Projekta dokumentācijas ievadīšana
  • manuāli
  • automātiskās augšupielādes faila sagatavošana un augšupielāde
  • bim modeļa ievietošana un tā skatīšanās iespējas
 • Minimālā projekta iesniegšana būvvaldē
 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana
 • Projekta skaņojumu pieprasīšana un saņemšana
 • 
Darbības, ja iesniegtie dokumenti ir jāpapildina
  • «Gaidīt uz klienta» / «Trūkst informācijas»
 • Projektēšanas nosacījumu izpildes iesnieguma iesniegšana
 • PIPA – Prioritārā investīciju projekta atzīme
 • KPP – Klusēšana piekrišanas princips
 • Gaidāmie jaunumi
 • Izmaiņās projektā būvdarbu laikā.

APMĀCĪBAS NOTIKS KLĀTIENĒ LEEA SPEC SC MĀCĪBU KLASĒ

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM.
Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās problēmsituācijām, tai skaitā arī Rail baltic projektā, piedalās BIS attīstības darba grupās.

Par šo vebināru LEEA SpecSC piešķir 10 nosacītus kvalifikācijas punktus sertificētu būvspeciālistu reglamentētās sfēras patstāvīgās prakses uzraudzībā.

Dalības maksa EUR 90.00 (bez PVN).
Pieteikšanās vebināram elektroniski līdz š.g. 26. jūlijam LEEA mājas lapā www.bleea.lv sadaļā “Semināri”.

PIETEIKTIES APMĀCĪBĀM

Notikumu kalendārs

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)