• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

Ir noslēdzies konkurss uz LEEA izpilddirektora amatu. Kopumā uz izpilddirektora amatu tika izskatīti 27 pretendenti. LEEA valde gandrīz vienbalsīgi ( 9 “par” un 1 “atturoties” ) par LEEA izpilddirektoru ir izvēlējusies bijušo SPRK padomes locekli un Saeimas deputātu Ivaru Zariņu - novērtējot viņa iepriekšējo profesionālo pieredzi enerģētikā un valsts pārvaldē, kā arī spēju ietekmēt procesus enerģētikas nozarē un gatavību veltīt savus centienus enerģētikas nozares sekmīgai attīstībai turpmāk esot politiski neitrālam.

“Latvijas enerģētikas nozare atrodas nopietnu izaicinājumu priekšā. Lai nodrošinātu sekmīgu šo izaicinājumu pārvarēšanu ir nepieciešams skaidrs, ilgtspējīgs ietvars – enerģētikas stratēģija, visiem saprotami, pamatoti un skaidri spēles nosacījumi, uz kuriem visi var paļauties un plānot savas turpmākās darbības un savas investīcijas. Taču nepietiks tikai ar pareiziem politiskiem uzstādījumiem uz papīra, ir svarīgi, lai nozare spētu tos īstenot. Tāpēc šajos izaicinošajos apstākļos ir izšķiroši svarīgi nodrošināt sekmīgu dialogu starp nozari un politiskā procesa īstenotājiem, lai pieņemtie lēmumi būtu balstīti uz reālo situāciju un īstenojami. Nozarei jau tagad ir virkne samilzušu problēmu, kuru risinājumi nav iespējami bez atbilstošiem politiskiem lēmumiem. Ņemot vērā plašo LEEA pārstāvniecību, tās tehnisko un intelektuālo kapacitāti, asociācija varētu sniegt gan būtisku atbalstu politiskā procesa īstenotājiem lēmumu pieņemšanā, gan daudz plašāk pārstāvēt nozares intereses dialogā ar tiem.” - tā LEEA izpilddirektors Ivars Zariņš.

LEEA šobrīd ietilpst 55 juridiskas firmas un 200 fiziskās personas, kuru kopējais bruto apgrozījums pārsniedz 1.28 miljardus eiro gadā.

Notikumu kalendārs

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)