• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

Cienījamais speciālist,

 

2022. gada 8. septembrī publicēts nacionālais standarts LVS 1073:2022 “Zibensaizsardzības sistēmas dabasgāzes sadales un lietotāja sistēmā”, kas apstiprināts LVS/STK 1 “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” un kura izstrādē piedalījās arī STK 48 “Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība” eksperti. 

LVS 1073:2022 ir jauns nacionālais standarts, kurā noteiktas prasības projektētājiem, būvniekiem un sistēmas operatoriem, īstenojot būves (gāzesvadu un gāzes regulēšanas iekārtu) aizsardzību pret zibensizlādes radītiem bojājumiem ar zibensaizsardzības sistēmu, un aizsardzību no bīstamiem pieskarspriegumiem un soļa spriegumiem zibensaizsardzības sistēmu tuvumā. Informatīvajos pielikumos sniegti dažādu objektu, tostarp, gāzes katlu māju uz ēku jumtiem, zibensaizsardzības sistēmas projektēšanas piemēri.

 

Šis standarts ir pieejams tiešsaistes standartu lasītavā sertificētajiem būvspeciālistiem.

Standartu iespējams iegādāties LVS e-veikalā (bezmaksas priekšskata lapas, proti, satura rādītājs, darbības lauks, normatīvās norādes šeit: https://www.lvs.lv/lv/products/preview/156334).

Notikumu kalendārs

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)