• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

                                                      Apstiprināts

LEEA valdes sēdē 26.10.2023.

 

 

Dalībnieku pārstāvības normas

2023. gada LEEA Pārstāvju sapulcei

 

 

A. Juridiskie biedri

 

 

Pārstāvju skaits

 

 

no viena biedra

1.

Biedri ar gada apgrozījumu līdz 7 miljoniem EUR

1

2.

Biedri ar gada apgrozījumu no 7 līdz 14 milj. EUR

2

3.

Biedri ar gada apgrozījumu no 14 līdz 70 milj. EUR

3

4.

 

Biedri ar gada apgrozījumu virs 140 milj. EUR,

(t.i. par pirmajiem 140 milj. EUR);

4

 

4.1.

Par katriem nākamajiem 140 miljoniem EUR

4

5.

Akreditēta mācību iestāde – (RTU)

2

  

B. Fiziskie biedri

1.  Kopu pārstāvība:

Pārstāvju skaits

 

no vienas kopas

1.1.

Ja kopā ir līdz 10 fiziskajiem biedriem

1

1.2.

Ja kopā ir līdz 20 fiziskajiem biedriem

2

1.3.

Ja kopā ir līdz 30 fiziskajiem biedriem

3

 

 

Notikumu kalendārs

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)