• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

Elektroniskā Būvdarbu Žurnāla Funkcionalitāte Bis)

5
Kategorija
Apmācības
Datums
2023-08-17 10:00 - 14:30

APMĀCĪBAS NOTIKS KLĀTIENĒ LEEA SPEC SC MĀCĪBU KLASĒ

Apmācību laikā tiek apskatīti arī jaunākie un gaidāmie uzlabojumi BIS funkcionalitātē.


Apmācību laikā tiks apskatīti sekojoši jautājumi:

Būvniecība informācijas sistēma - mana darba vieta

 • BiS galvenās sadaļas (BISP, BIS, BIS2)
 • Darba vietas apskats (meklētājs, sadaļas būvniecības lietā, paziņojumi, saskaņojumi u.c.)
 • Prakses datu, pilnveides, izglītības datu ievade
 • Ko darīt, ja ikdienas darbībā ar BIS nepieciešama palīdzība? (palīdzības sadaļa, konsultācijas, problēmas pieteikums)

Sagatavošanās darbi veiksmīgai darbībai ar elektronisko būvdarbu žurnālu

 • Kā piekļūt būvdarbu žurnālam? (BUN iesniegums / Būvdarbu līgumi)
 • Kā es varu darboties no uzņēmuma profila? (Deleģējumi/pilnvarojumi )
 • Kā veicama būvdarbu žurnāla konfigurācija? (Tāmes pievienošana, būvmateriālu konfigurēšana)
 • Kā pievienot savu palīgu, ‘apakšnieka’ būvdarbu vadītājus u.c.? (Būvdarbu līgumi ar palīgu, apakšnieka speciālistiem)

Praktiskās darbības ar elektronisko būvdarbu žurnālu

 • Kā pievienot/mainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju, autoruzraugu, būvuzraugu
 • Kā veikt būvdarbu žurnālu ierakstus, to apstiprināšanu?
  (Ikdienas darbi, saņemto materiāli ieraksti, segto darbu pieņemšanas akti, būvniecības atkritumu deklarēšana.)
 • Kā var lejupielādēt ievadītos datus?
 • Gaidāmie jaunumi

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM.
Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās problēmsituācijām, tai skaitā arī Rail baltic projektā, piedalās BIS attīstības darba grupās.

Par šo vebināru LEEA SpecSC piešķir 10 nosacītus kvalifikācijas punktus sertificētu būvspeciālistu reglamentētās sfēras patstāvīgās prakses uzraudzībā.

Dalības maksa EUR 90.00 (bez PVN).
Pieteikšanās vebināram elektroniski līdz š.g. 16. augustam LEEA mājas lapā www.bleea.lv sadaļā “Semināri”.

 

 
 

Uztur iCagenda

Notikumu kalendārs

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)